0

Şehir Atıklarının İthalatında Ürün Güvenliği Denetimi Yapılmayacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/34) yer aldı.

Tebliği ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)’in Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) isimli ve Ek-1/B sayılı listesinden 3825.10.00.00.00 GTİP numaralı satır çıkartıldı.

Tebliğ ile yapılan değişiklik neticesinde 3825.10.00.00.00 GTİP’te yer alan şehir atıklarının ithaline yönelik ön bildirim ve uygunluk belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat