0

Eksik Teminatlı İşlemler

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Eksik Teminatlı İşlemler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden yazılardan özellikle Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde işlem gören beyannamelerde teminat türlerine göre yetersiz teminat tutarı ile beyanname statülerinin ilerlediğinin anlaşıldığı ifade edildi. Söz konusu durumun teknik açıdan incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aktarıldığı bildirildi.

Bununla birlikte Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin incelemelerin devam ettiği, beyannamelerde tahakkuk eden toplam teminat tutarı karşılığı teminat değerinin olup olmadığının, idareye ibraz edilen teminat mektuplarının kontrol edilmesi ve teminat tutarının eksik ya da yetersiz olduğunun görülmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 204 ve 206 ncı maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button