0

Ekim’de Dünya İmalat PMI Yükseldi

Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim’de 0,2 puan artarak 54,3’e yükseldi. Ancak söz konusu artışta tedarik teslim sürelerindeki artışın yanı sıra istihdam ve girdi stoklarının yükselmesi belirleyici oldu. Üretim ve yeni siparişlerde ise büyüme yavaşladı.

Ekim’de İmalat PMI hesaplanan 31 ulusal ekonomiden 29’unda endeks eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşti. Tedarik gecikmeleri rekor düzeye ulaşırken hem girdi maliyetlerinde hem de satış fiyatlarında artış hızlandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Ekim’de 1,3 puanlık düşüşle 51,2’ye geriledi. İstihdam artışının ve ihracatın güçlü seyri, anketin pozitif gelişmeleri oldu. Ancak tedarik zincirlerindeki aksamalar ve maliyet artışları sonucu toplam yeni siparişler ve üretimde ivme kaybı gözlendi.

Avrupa’da İmalat PMI son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının yer aldığı Euro Bölgesi’nde İmalat PMI Ekim’de 0,3 puan azalarak 8 ayın en düşük değeri olan 58,3’e geriledi. Bölgede güçlü büyüme performansı devam etse de girdi temininde yaşanan sorunlar üretim ve yeni siparişlere ivme kaybettirdi.

Almanya, Fransa ve İspanya’da PMI Eylül ayına göre geriledi. Buna karşılık, endeks değerinde ilk 3 sırayı paylaşan Hollanda, İrlanda ve İtalya’da büyüme ivme kazandı. Birleşik Krallık ‘ta üretimin yavaşlamasına rağmen yeni siparişler ve istihdamdaki artış PMI’ın yükselmesini sağladı.

Tedarik zincirlerini baskılayan unsurlar arasında konteyner kıtlığı, ham madde temin sorunları ve taşımacılıktaki aksamalar öne çıktı. Arz kısıtları hem girdi maliyetlerinde hem de nihai ürünlerde enflasyon oranlarını yaklaşık 24 yıllık anket geçmişinin rekor düzeylerine taşıdı.

Asya-Pasifik bölgesinde imalat sektörleri salgın kaynaklı güçlüklerin ardından son çeyreğe pozitif başladı
Ekim ayında Asya-Pasifik bölgesinde Myanmar haricindeki tüm ekonomilerde imalat sektörü büyüme bölgesinde yer aldı.
İmalat PMI endeksleri Güney Kore dışındaki ekonomilerde Eylül ayına göre artış gösterdi. En güçlü büyüme hızları Avustralya, Endonezya, Hindistan ve Tayvan’da ölçüldü.

Japonya’da salgın durumunun iyileşmesi, talebi ve üretimi destekleyerek PMI endeksini isan’dan beri en yüksek seviyeye ulaştırdı.
Çin’de imalat sektörü 50,6’lık PMI değeriyle yeniden büyümeye geçti. Üretim artışı ılımlı düzeyde olmakla birlikte Haziran’dan bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

Rusya’da imalat sanayi faaliyet koşulları son 5 ayda ilk kez iyileşme sergiledi.

ASEAN bölgesinde özellikle Vietnam ve Malezya’da COVID-19 salgınının hafiflemesi ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle güçlü toparlanma gerçekleşti.

Amerika’da arz kısıtları ve yükselen enflasyonun imalat sektörü üzerindeki baskısı arttı
Ekim’de ABD imalat sektörünün faaliyet koşulları iyileşmeye devam etti. Buna rağmen üretim artışı son 15 ayın en düşük hızında kaydedildi. Ham madde tedarikindeki gecikmeler yüksek fiyat baskılarına ve operasyonlarda aksamalara yol açtı.

Kanada’da İmalat PMI 57,7 ile son 7 ayın en yüksek değerini aldı. Üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme devam etmekle birlikte girdi teminindeki kesintiler üretim artışını sınırladı.

Meksika’da da ham madde yetersizlikleri üretimde gerilemenin sürmesine ve PMI’ın daralma bölgesinde kalmasına yol açtı. Tedarikçilerin teslim süreleri Ekim’de rekor artış kaydetti.

İmalat PMI endekslerinin hesaplandığı iki Güney Amerika ülkesinden Brezilya ve Kolombiya’da PMI’lar 50,0 eşiğinin üzerinde kalmakla birlikte Eylül ayına göre düşüş kaydetti. Büyümenin yavaşlaması bu ülkelerde de tedarik gecikmeleri ve fiyat baskılarından kaynaklandı.

Related Posts

Call Now Button