0

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile E-İhracat Destekleri Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Karar şirketlerin, Pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Desteklenme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Karar kapsamında;

Yararlanıcılara Yönelik Destekler
Pazara Giriş Rapor Desteği (%50 ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar)

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği (satışın %20’sinin aşmayan tanıtı giderlerinin %50’si 3 yıl süre ile; perakende siteler için 15.000.000 TL, konsorsiyumlar için 25.000.000 TL’ye kadar)

E-ihracat Tanıtım Desteği (B2B dijital pazar yerleri tanıtım desteği hariç, pazarlama faaliyetleri için % 50 her ülke için 3 yıl boyunca 4.000.000’ye kadar, konsorsiyumlar için 15.000.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için 25.000.000, pazar yerleri için 30.000.000 TL’yi geçemez)

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği (ilgili ülke toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama giderlerinin % 50, her bir ülke için 3 yıl, hızlı teslimat ve iade süreçlerini kiralanan yurtdışı depo kira giderleri her birim başına % 50 her bir ülke için 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL)

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği (en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için % 50 ve Pazar yeri başına 3 yıl, her bir entegrasyon için 200.000 TL’ kadar)

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ihracat Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği (Yurtdışı pazaryerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, mağazaların yıllık ödemelerine ve ülke e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmet için her ülke için 3 yıl süresince % 50 konsorsiyumlar yıllık en fazla 3.000.000 TL, diğerleri 1.500.000 TL’ye Kadar)

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği (Hedef ülkedeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince % 50, 750.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.00TL ve konsorsiyumlar için 3.000.000 TL’yi geçemez)

Bu kapsamda, Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği, Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği ve Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği için Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.
Destekler şirket kademelerine göre, yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, e-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 tL’ye, B’B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği (konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri % 50 ve faaliyet başına 1.500.00 TL’ye kadar, sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri % 50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL, Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünleri kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler % 50, faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar)

E-ihracat Tanıtım Projesi Desteği (Bakanlık tarafından onaylanan pazar yerlerinde tanıtım, danışmanlık, Pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri aynı anda en fazla 2 proje için, proje bazında en az 1 en fazla 4 yıl boyunca yıllık 4.000.000 TL)

E-ihracatı Geliştirme Projesi Desteği (hedef ülkede pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik dijital Pazaryeri tanıtım, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurtdışı Pazar entegrasyonu, çevrimiçi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve Pazaryeri komisyon giderleri % 75, aynı anda en fazla 2 proje için proje başına 15.000.000 TL’ye kadar)

Türkiye E-ihracat Platformu Desteği (Bakanlık koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşunun kuracağı Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına olanak sağlamak amacıyla kurulacak E-ihracat platformu kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri % 75 ve en fazla 5 yıl süresince yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar en fazla 1 proje)

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button