0

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü

Global yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Platformu önderliğinde başlatılan imza kampanyası ile belirlenen dünyanın ilk Yenilenebilir Enerji Günü, FridaysForFuture ortaklığında 2019 yılında ilan edildi.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü, son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması ve dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı oldu.

Dünya Yenilenebilir Enerji Gününün Yeşil Mutabakat ile ilişkisi
Buna istinaden aynı yıl içinde Avrupa Birliği (AB) son yılların en kapsamlı çevre, iklim ve enerji dönüşüm adımlarından birine imza attı: ‘EU Green Deal’.

11 Aralık 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda AB önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritası sunuyor. Mutabakat kapsamında doğal kaynak tüketimi azaltılırken ekonomik büyümenin sağlanması (decouple) ve 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması (karbon nötr) hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirlenecek.

AB, özellikle sera gazlarının azaltılmasının büyük çaba gerektirmesi sebebiyle, büyük kamu yatırımları ve özel sermayeyi iklim ve çevresel eylemlere yönlendirmek için birtakım aksiyonlar alacak.

Mutabakatın bir diğer önemli boyutu ise, çevresel problemleri AB’nin tek başına çözemeyeceğinden hareketle AB’nin işbirliği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını bekleyecek olması.

Temiz, uygun, maliyetli ve güvenli enerji tedariki
AB’nin sera gazı emisyonlarının yüzden 75’inden fazlası; ekonomik sektörlerdeki enerji üretimi ve kullanımından kaynaklanıyor. Yeşil Mutabakat çerçevesinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek, kömürden enerji üretiminden hızla çıkış sağlanacak.

Related Posts

Call Now Button