0

Dolaşım Belgeleri

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “Dolaşım Belgeleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerindeki A.TR Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı ithalat işlemlerinde gerekli olan belgeler tedarik edilirken sorun yaşandığının ifade edildiği ve çözüm talep edildiği belirtildi.

Salgının başında bu sorunların yoğun bir biçimde yaşandığı ve ülkeler arası işbirliği ile çözümlendiği ifade edildi. O dönemden bu yana ilgili ülkelerde belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine, belgelerin kopyalarının Türkiye’nin gümrük idarelerince kabul edilmesine başlanması nedeniyle Ticaret Bakanlığına yansıtılan bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Bu çerçevede, tüm AB ülkeleri nezdinde genel bir girişimde bulunulmasına gerek görülmediği ifade edildi. But tür sorunlar yaşayan mükelleflerin eşyayı tedarik ettikleri ihracatçılarınca AB’de hangi gümrük idaresinden hangi tarihlerde bu belgelerin talep edildiği halde temin edilemediğinin yazılı olarak (yazı veya e-posta) Ticaret Bakanlığına bildirilmesi halinde sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat