0

Deniz Yoluyla Tehlikeli Yüklerin Taşınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün Yayınlanan Resmi Gazetede Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan Değişiklikle Yönetmeliğin “IBC Kod kapsamındaki yükler” başlıklı 17. Maddesinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin IBC Kod kapsamındaki yükler başlıklı 17. Maddesinin 5. fıkrasında Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17’de bulunan tablonun “zararlılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyeceği belirtiliyor. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebiliyor. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerli.

Yapılan değişiklikle yönetmelikte belirtilen uygulamadan hariç tutulan Asfalt ürünlerine ek olarak Bitkisel Yağlarda söz konusu uygulamadan hariç tutulacak. Başka bir değişle “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri” kıyı tesislerinde suphalan olarak elleçlenebilecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button