0

Demonte Halde Gelen Traktörün Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Yazıda, Gümrük kontrolü işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek eşyaya ilişkin izin başvurularının değerlendirilme sürecine ilişkin hususların, 15.10.2014 tarihli, 3319869 sayılı yazı ile 02.02.2016 tarihli, 13511799 sayılı yazılar ile açıklandığı belirtildi.

Anılan rejim kapsamında demonte halde traktör işlemlerine ilişkin olarak Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.06.2021 tarihli, 64990166 sayılı yazısında, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde TSE uygunluk yazısı alınmak üzere Gümrük Yönetmeliğinin 370 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca GKAİİ verilmesinin talep edildiği, ancak, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihli, 43318655 sayılı yazısında, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/7) demonte olarak getirilen ürünleri kapsamadığı ve bu ürünler için TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenmesine gerek olmadığının bildirilmesi sebebiyle tereddüt edildiğinin anlaşıldığı iletildi.

02.02.2016 tarihli, 13511799 sayılı yazıda belirtildiği üzere yazı kapsamı eşyaya ilişkin izin başvurularının, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde Bölge Müdürlüklerince başvuruların değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiğinin belirtildiği, Bölge Müdürlüklerince izin başvurusu değerlendirilebilecek eşya listesinde Traktör cinsi eşyanın bünyesine girecek muhtelif parçalara (Diferansiyel, kaporta v.b.) da yer verildiği aktarıldı.

Diğer taraftan, 08.04.2019 tarihli, 43318655 sayılı yazıda, gümrük kontrolü altında işleme rejiminden bağımsız olarak, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında denetime tabi 87.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan traktörlerin demonte olarak beyan edilmesi halinde, anılan Tebliğe göre uygunluk denetimine tabi tutulması gerekip gerekmediği hakkında olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede, demonte halde gelen traktörün işleme faaliyeti sonrasında serbest dolaşıma girişinde teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması amacıyla gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmak istenilmesi durumunda, bu yöndeki taleplerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat