0

Demiryolu ile Yapılan Taşımalarda Ortak Taşıma Belgeleri

Yazıda, Türkiye’de demiryolu ile uluslararası eşya taşımacılığına ilişkin olarak, Gümrük Kanununun 84/3-f maddesinde, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınmasının, Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, CIM Taşıma Belgesi ile yapılacağı anımsatıldı. Bununla birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 118/4 maddesi ise “Demiryolu ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri kullanılır.” hükmünün amir olduğu hatırlatıldı.

Türkiye tarafından 21.03.1985 tarih ve 3172 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 9 Mayıs 1980 tarihli COTIF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme) uyarınca OTIF (Demiryolu ile Uluslararası Taşımalar Hükümetler Arası Örgütü) üyesi ülkeler tarafından CIM Taşıma Belgesi kullanıldığı belirtildi. Diğer taraftan, Demiryolları İşbirliği Örgütü (OSJD) tarafından kabul edilen ve yaygın kullanıma sahip diğer bir belgenin ise SMGS Taşıma Belgesi olduğu iletildi.

Uluslararası Demiryolu Taşıma Komitesi (CIT) öncülüğünde, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM) Madde 6 ve Madde 8 ile SMGS Sözleşmesi Madde 13 e dayanarak oluşturulmuş olan CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi ile, uluslararası kabul görmüş iki belge olan CIM ve SMGS Taşıma Belgelerinin tek bir taşıma belgesi altında toplanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Bununla birlikte, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin (Ortak Transit Sözleşmesi) uygulanmasına ilişkin düzenlemeler içeren Transit El Kitabının, Demiryolu ile Taşınan Eşyaya ilişkin bölümünde, 13.05.2019/TAXUD/A2/TRA/008/2018 tarih/sayılı çalışma belgesi ile 01.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldığı ve söz konusu değişiklik ile mezkur El Kitabında bahsi geçen CIM Taşıma Belgesine yapılan atıfların, Uluslararası Demiryolu Taşıma Komitesi (CIT) ile Avrupa Komisyonu ve Gümrük İdareleri ile yapılan anlaşma neticesinde, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi için de geçerli olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 12.08.2020 tarihli yazısında, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesine geçiş için yazılım konusunda çalışmalara başlandığı belirtilerek, CIM Taşıma Belgesine bağlı “Basitleştirilmiş Usul” taşımaları gibi CIM/SMGS ortak belgesi ile de “Basitleştirilmiş Usul” kapsamında taşıma yapılabilmesi hususunun değerlendirilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 01.09.2021/66444866 tarih/sayılı Makam Onayı ile, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi) (Seri No: 6), CIM Taşıma Belgesine yapılan atıfların CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi için de geçerli olmasının, bu doğrultuda da, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) uyarınca CIM Taşıma Belgesinin ilgili alanları üzerinde yapılacak işlemlerin, mezkur onay eki tablo uyarınca, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin ilgili alanları üzerinde gerçekleştirilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.

Mezkur Onay çerçevesinde, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin, demiryolu ile yapılan taşımalarda taşıma belgesi olarak kullanılabilmesi, ayrıca ortak ve ulusal transitte demiryolu basitleştirmesinde CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinde yer alan taşıma bilgilerinin Ticaret Bakanlığı ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle, ayrıca transit beyanı düzenlenmesine gerek kalmaksızın işlem yapılabileceği hususunda Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat