0

Daha Önce Verilen Nakit Teminatlar E-Teminat Mektupları İle Değiştirilebilir

Yazıda, İGMD’nin yazısına atıfla, daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmek istendiği durumlarda, gümrük idarelerince sistem tarafından izin verilmediği belirtilerek bu yöndeki taleplerin reddedildiği ifade edildi.

Teminat değişikliği, iptali ve iadesine ilişkin olarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 17.02.2022 tarihli yazıda belirtildiği üzere, beyannamelere her aşamada yeni teminat kaydı eklenmesi ve onaylanmasının mümkün hale getirildiği iletildi.

Ayrıca, BİLGE sisteminde “kapatılabilir” ve “fiili ithalatı tamamlanmış” statüde bulunan beyannamelerde “onaylanmış statüde” yeni bir teminat mektubunun varlığı şartıyla “ödenmiş statüde” olan teminatın iptal edilebilmesi yönünde düzenleme yapıldığı aktarıldı.

Bu itibarla, söz konusu düzenleme kapsamında daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmesinin mümkün bulunduğu bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button