0

Cosme Türkiye Projesi Kobi’ler İçin İhracat Ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı

Uludağ İhracatçı Birlikleri, “Cosme Türkiye Projesi Kobi’ler İçin İhracat Ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden gelen 31.03.2021 tarih ve 94-1008 sayılı yazıda, aynen aşağıdaki hususlar belirtildi; “COSME – Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilen KOSGEB,Türkiye’nin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; COSME Programı kapsamında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, bilgilendirme, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunmakta.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin desteklenmesi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2. no’lu faaliyeti olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye-Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülme olduğu belirtildi. Proje kapsamında, 06 Nisan 2021 tarihinde “KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri” çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

Söz konusu çalıştay online gerçekleştirilecek olup, çalıştaya kayıt yaptırmak için cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi ya da cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgilerin girilerek katılım sağlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button