0

Çöp Kovaları İthalatta Gözetim Tebliği Kapsamında mı?

Yazıda; 2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- -Diğerleri ) belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:-Diğerleri:– Çöp kovaları) sınıflandırılmaya başlanıldığı anımsatıldı.

Bu çerçevede korelasyon değişikliği nedeniyle söz konusu eşyanın 2006/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda tereddütlerin oluştuğu belirtildi.

Konuya ilişkin İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.03.2021 tarihli, 62513533 sayılı yazıya atıfla; 2006/7 sayılı Tebliğ kapsamında bulunan ve 2020 yılından önce 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın tamamının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulandığı bildirildi. Artık 3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton’un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button