0

Çin Menşeli ‘Sodyum Formiat’a NGGS Açıldı

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/17) yer aldı.

Tebliğ, yerli üretici istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “sodyum formiat” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini amaçlıyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11) ile ÇHC menşeli 2915.12.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “sodyum formiat” ürününün ithalatında CIF bedelin %31’i oranında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Karar
Yerli üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden yapılan inceleme sonucunda, bir Nihai Gözden Geçirme soruşturması (NGGS) açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 2915.12.00.00.12 GTİP’i altında kayıtlı “sodyum formiat” ürününe yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildiği bildirildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat