0

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Güncellendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yer aldı.

Tebliğ ile Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Her yıl 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümleri uyarınca tespit ve ilân ediliyor.

Önümüzdeki yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28/11/2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edildi.

Buna göre;

2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda ki linkte yer alan listede bulunan tutarlarda uygulanacak.

Resmi gazete için tıklayınız.
Para cezası tutarlarını gösterir liste için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button