0

Çeşitli Tebliğler Yayınlandı

Bugünkü 2. Mükerrer Resmi Gazete ile şu tebliğler yayınlandı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 91 için tıklayınız.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 92 için tıklayınız.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 322 için tıklayınız.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 323 için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button