0

Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği “Körfez
Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması”
hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (GCC)
tarafından “Bazı Çelik Ürünleri” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi
soruşturması kapsamında, KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından Riyad
Ticaret Müşavirliğine soruşturma kapsamında yer alan bazı ürünlerde değişiklik
yapıldığı bildirildi.

5 Ocak 2021 tarihli GCC resmî gazetesinde yayımlanan kararla
yapılan değişikliğe ilişkin itiraz süresinin kararın yayımlanma tarihinden
itibaren 7 gün olduğu belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat