0

Cam İthalatında Uygulanacak Gözetim Kıymeti Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

18 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile plaka halinde cam, emniyet camları ve diğer camların ithalatında uygulanan gözetim kıymeti tablosunda değişikliğe gidildi.

Söz konusu eşyalar için uygulanacak gözetim kıymetleri tablosunda emniyet camlarının ithalinde muafiyet sağlanıyordu. Yayınlanan Tebliğ ile emniyet camlarının ithalatında kilogram başına 4 ila 4,5 ABD doları Gözetim Kıymeti uygulanacak. 7007.19.80.00.15 GTİP’te yer alan sertleştirilmiş (temperlenmiş) emniyet camlarının ithalatında uygulanan kilogram başına 1 ABD doları Gözetim Kıymeti aynı şekilde uygulanmaya devam edilecek.

Yayınlanan Tebliğe ile birlikte uygulanacak Gözetim Kıymetlerine ilişkin oluşan yeni tablo şu şekilde;

Aynı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button