0

Çalışma İzni Görev Belgesinin Geçerlilik Tarihi Uzatıldı

Yazıda, 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslarının Bakanlığın 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenerek valiliklere duyurulduğu anımsatıldı.

Bu Genelgeyle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlilerin tespit edildiği belirtilerek, hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgeyle;

– E­başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
– Ek’te belirtilen yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna,

dair usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlar için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

– İşyeri sahipleri,
– Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
– Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağı vurgulandı.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahiplerinin veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

1. 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgeyle oluşturulan “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağının bildirildiği hatırlatıldı. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı belirtildi.

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e­devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceğinin açık olduğu ifade edilerek, bu çerçevede manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e­başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulama olduğu kaydedildi.

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e­başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı bildirildi. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği aktarıldı.

Yazıda son olarak, bir yılı aşkın süredir aziz milletin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu vurgulanarak, bu Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesinin ve mağduriyete neden olunmamasının gerektiği bildirildi.

İlgili Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button