0

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

Yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya (ATP) 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile taraf olunduğu, ilgili anlaşma uyarınca bozulabilir gıdaların taşınmasında taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak üzere Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığının bildirildiği iletildi.

Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik’in 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button