0

Boru Bağlantı Parçaları İçin Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Belli Oldu

8 Ekim Cumartesi yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/26)

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Karar
Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandığı belirtilerek soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgelerin neticesinde uygulamaya konulan dampinge karşı önlemler şu şekilde,

Uygulama Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button