0

Birlik Kripto Onay Numaraları TPS’ye Taşınıyor! Beyanname Kayıt İşlemleri İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Yazıda, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik kripto onay numaralarının Tek Pencere Sistemi’ne taşındığı, Ticaret Bakanlığınca konuya ilişkin 2023/1 Sayılı Genelge yayınlandığı anımsatıldı.

Söz konusu Genelgenin 4 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yayımlandığı ve birlik kripto numaraları yerine “1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu” kullanıldığı iletildi.

1- 1086 kodlu TPS-Birlik Kripto Onay Kodu başvurusu Türkiye İhracatçılar Meclisi sistemi aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecek
.
2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulur ve söz konusu belge numarası Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elektronik ortamda yükümlüye gösterilecek.

3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası (Örnek: Referans No: 20545419881086000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte beyanname kayıt işlemleri için dikkat edilecek hususlar şöyle:

– Birliğe ve gümrük sistemine beyan edilen birçok veri alanlarının uyumlu olup olmadığına dair sistemsel kontroller gerçekleştirilecek, uyumsuz olması halinde tescile izin verilmeyerek uyarı gösterilecek.

– 1086 kodlu TPS-ID yalnızca bir beyannamede kullanılabilecek.

– İhracat beyannamelerinde 1086 kodlu TPS-ID alanı zorunlu olarak aranacak. Ancak hâlihazırdaki yapıda Birlik kaydına tabi olmayan işlemler konusunda uygulanan prosedürlerin yeni düzenlemede de geçerli olacak şekilde sağlanması sonucunda, Birlik onayına tabi olmayan işlemlerde 1086 kodlu TPS-ID alanı aranmayacak.

– Eşya değeri kontrolleri beyannamenin her bir kalemi üzerinden tek tek yapılacak. Bununla beraber, “Gümrük Tescil Aşaması” nda, tescil no atanmadan önceki düzeltmelerde, uyarı alındığında şu yöntemler izlenecek:

Ofisten İhracat (Düzeltme) menüsünden gerekli düzeltmenin yapılmasının ardından GB İzleme ekranından TPS No sekmesinden yeni TPS-ID alınması sonrası FTP Sekmesine basılarak işlem tamamlanacak.

Related Posts

Call Now Button