0

Birleşik Krallık’taki Sizewell B Nükleer Santrali Üretime Yeniden Başlıyor

İngiltere’nin en yeni nükleer güç istasyonu olan Sizewell sahası, 2,5 milyon haneye düşük karbonlu güç sağlamak amacıyla bir kez daha elektrik dağıtım şebekesine bağlandı. Santral, 16 Nisan 2021’de başlamış olan planlı yakıt taşıma işlemi ile bakım çalışmaları nedeniyle devre dışı bırakılmıştı. Bu süre içerisinde yakıtın üçte biri yenilendi ayrıca binlerce bakım işlemi sonuçlandırıldı.

Santral, küresel salgın nedeniyle üretime ara verilişin başlamasını geciktirdi, işin kapsamını daraltırken bakım işlemlerini yapacak yüklenici sayısını da azalttı. Yine de, sonuçlandırılan önemli işler arasında reaktör basınçlı kap başlığı altındaki 15 termal manşonun değiştirilmesi, buhar türbinleri ile jeneratörlerin bakımı, vanaların, pompaların, motorların rutin servislerinin yapılmasının yanı sıra yeni başka bir çalışma döngüsüne hazırlık olmak üzere eksiksiz bir test paketi yer aldı.

Normal uygulamalara koşut olarak, Sizewell B’deki bakım ile yakıt aktarım çalışmalarının sonuçlandırılması sonrası, ülkede nükleer enerji ile ilgili düzenlemelerden sorumlu bağımsız çalışan kurum olan ONR’ye (ONR-Office for Nuclear Regulation- Birleşik Krallık Nükleer Enerji Düzenleme Ofisi, Ç.N.) bir güvenlik sunumu yapılarak yeniden üretime geçme konusunda izin istendi ki sözkonusu izin, düzenleyici kurum tarafından santralin tümüyle güvenli olduğundan emin olunduğunda verilen bir izindir.

Related Posts

Call Now Button