0

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine İlişkin ÜGD Tebliği’nde Önemli Değişikler Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yer aldı.

Tebliğ ile 1, 3, 5, 6, 8, 10, 15. maddeleri ve söz konusu tebliğin eklerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Söz konusu tebliğ ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu denetlenecek.

Başvuru sırasında gereken “ürünleri tanıtıcı görsel doküman” yüklenmesine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırıldı.

15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller başlıklı beşinci kısmına yönelik ithalatta TAREKS başvurusu yapılmayarak işlemler Tebliğ’in 10. Maddesne göre işlem yapılacak.

Tebliğin “Fili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir” ifadelerini içeren 8/3 fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

TAREKS Sistemine yüklenen ve ilgilisi tarafından düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde diğer şartla uygun olsa da fiili denetim olumsuz sonuçlandırılacak ve TAREKS’te ilan edilecek.

Tebliğ 07.11.2020 tarihinde yayınlandığında 01.01.2021 olan yürürlük tarihi 01.03.2021 olarak değiştirildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ ekleri için tıklayınız.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği için tıklayınız.
Yönetmelik ekleri için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat