0

Bazı Orman Ürünlerinin İhracatında Kısıtlama

Yazıda, Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla; ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişiklik yapıldığı anımsatıldı. Yayımlanan bu tebliğ ile “orman ağacı tomrukları (GTİP no: 44.03) (19.9.1996 tarihli ve 22762 sayılı resmî gazetede yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ (ihracat 96/31)’in ekinde yer alan ihracı yasak mallar listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)” ihracı kayda bağlandığı belirtildi.

Konu dâhilinde, pandemi öncesinde, yurtdışına ihracı tamamen yasak olan ağaç türleri dışında kalan orman ağaçlarına ait maden direklerin ihraç edilebilmesi için; ilgili genel müdürlüğe ihracatın ormancılık politikası açısından uygun olup olmadığına ilişkin görüş sorulduğu ifade edildi. Maden direkleri ile tel direklerin ihraç edilmesine Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Bununla birlikte, pandemi nedeniyle yurtdışı ve iç piyasadaki taleplerinin arttığı, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntılar ortaya çıktığı, bunun sonucunda ürün fiyatlarında ani yükselmeler yaşandığına dikkat çekildi.

Bu itibarla, yurtdışı ihracat bağlantısı yapmış olan ihracatçıların mağdur olmaması amacıyla 30 Nisan 2021 tarihinden sonraki süreçte uygulanmak üzere, yurtiçi arzın yeterli olmaması ve ormancılık politikalarına uygun olmaması nedeniyle 4403 GTİP kodu altında yer alan;

– her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına,
– her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına,
– her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına,
– her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına,

söz konusu tebliğ kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesinin uygun görülmediği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button