0

Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi 30.09.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi’ne ilişkin 30 Eylül 2021 tarihli 3 adet sorgulama işlemi açıklandı.

BTB Numarası: TR160000210055
Gtip No: 732690980019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 30/09/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Eşyanın Tanımı:
otomobillerin silecek kollarının gövdesine dikey yönde çakılan bir tarafı yarık, üzerinde COB20K ibaresi kazınmış şekilde bulunan % 0,0149 Cr (Krom) ile % 0,0235 Si (Silisyum) içeren, yaklaşık boyu 21,4 mm, iç çapı 5,28 mm, dış çapı 7,14 mm en dış kısmı kalay kaplı en iç kısmı sırası ile poli (tetrafloroetilen), bakır-kalay (bronz) kaplı alaşımsız çelikten mamul, silecek gövdesi (armhead) ile tutucu (retainer) arasındaki bağlantıyı içine çakılan perçin (rivet) vasıtasıyla sağlayan metal bağlantı parçası (burç-bush)

BTB Numarası: TR160000210054
Gtip No: 851290900011
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 30/09/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8512 Tarife Pozisyon Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2021/06 sayılı Genelgeleri ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 16.09.2021 tarih ve E-52378512-602.04.02-5030 sayılı Teknik Raporu.

Eşyanın Tanımı:
Otomobillerin güneş siperliğinin aydınlatmasında kullanılan DC çıkış gerilimi 13,5V çektiği akım 0,1A (100mA) olan Baskılı Devre Kartı (PCB) üzerine lehimlenmiş ön yüzünde LED arka yüzünde diyot gibi aktif elektronik devre elemanları ile Direnç (R), Kondansatör (C) gibi pasif devre elemanlarından müteşekkil üzerindeki terminal (soket) uçları ile enerji kaynağına bağlanacak şekilde organize edilmiş LED Modül

BTB Numarası: TR160000210056
Gtip No: 392690979018
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 30/09/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3-b) ile (6), 39. Faslın (1) Nolu Notu, 3926 Tarife Pozisyon Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/32 sayılı Genelgeleri ve Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 14.09.2021 tarihli 1621BTB0108 sayılı Analiz Raporu.

Eşyanın Tanımı:
AVENIL marka PVC’den mamul üzeri suni flok yapıştırılmış köşeleri yuvarlatılmış hava çıkış (şişirme) vanası ile donatılmış hava ile şişirildiğinde 191 cm x 137cm x 22 cm ebatlarına ulaşan hava yatağı (şişme yatak) ile yine PVC’den mamul üzeri flok yapıştırılmış 2 adet şişme yastık ve 1 adet elle veya ayakla çalıştırılan hava pompası ile birlikte karton kutu içersinde ambalajlanmış kamp vb. dış mekanlarda konaklama, barınma amacına hizmet etmek için biraraya getirilmiş perakende satılacak halde bulunan set eşya.

İlgili bağlantıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button