0

Bağlayıcı Menşe Bilgisi ve Bağlayıcı Kıymet Bilgisi Hususlarında Görüş Talep Ediliyor

Yazıda, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubunun 5. Toplantısının, 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildiği iletildi.

Toplantının, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023)’nın “Bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisi hayata geçirilecektir. Bağlayıcı bilgi taleplerinin yaygınlaştırılması amacıyla ticaret erbabına yönelik dönemsel bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.” şeklindeki 9 No’lu eylem maddesine ilişkin tartışmalarda, bu hususta Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Kurulu üst organlarına raporlanmak üzere, görev alanlarına giren hususlar itibarıyla sürdürülen çalışmalar ile diğer olabilecek görüş ve önerilerin Sekretarya ile yazılı olarak paylaşılması hususunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Bu kapsamda görüş ve önerilerin 28 Kasım 2022 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına (H.gurkan@ticaret.gov.tr) iletilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button