0

Avustralya’da Arındırma/Fumigasyon Hizmeti Sağlayabilecek Firmaların Dikkatine

Yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yazısında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 128-2021: 2021-22 sayılı Duyuru ile 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği – brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminde arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar için başvuruların açılmış olduğu belirtilerek, 2020-2021 BMSB döneminde kayıtlı olan hizmet sağlayıcılarının da yeniden başvurmalarının gerekli olduğu ve kayıtlı hizmet sağlayıcılarına başvuru formunun e-posta ile de doğrudan gönderildiği iletildi.

Anılan yazıda devamla, arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen firmaların doldurması gereken başvuru formu ile birlikte arındırma/fumigasyon işlemlerine ilişkin detayların Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmoratedstink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme#treatment-guidance-factsheets adresinde bulunmakta olduğu ve söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industryadvice/2021/128-2021 adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, BMSB tedbirlerine ilişkin detayların https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde ve Türkiye’den 2020-2021 döneminde BMSB kapsamında arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak üzere kaydı yapılmış olan firmaların ise https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmoratedstink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey adresinde bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button