0

Avrupa Yeşil Mutabakatı- Fit for 55 Teklif Paketi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “Avrupa Yeşil Mutabakatı- Fit for 55 Teklif Paketi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2 019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiren Türkiye’de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçıların bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına devam etmekte oldukları bildirildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde; 14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarını %55 emisyon azaltım hedefine uygun hale getirmek amacıyla “Fit for 55” teklif paketi yayımlandığı iletildi. Bahse konu paket, emisyon ticaretinin yeni sektörlere uygulanması ve mevcut AB Emisyon Ticareti Sisteminin sıkılaştırılması; yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, daha fazla enerji verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması, vergilendirme politikalarının iklim hedefiyle uyumlu hale getirilmesi, karbon sızıntısını engellemek için alınacak önlemlerle doğal karbon yutaklarını korumak ve büyütmek gibi teklifler içermekte olduğu belirtildi.

Fit for 55 Teklif Paketi’nin Türkçe Tercümesi (16 Sayfa) yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button