0

Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Konu Merkezleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) “Avrupa Çevre Ajansı-Avrupa Konu Merkezleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Türkiye’nin, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) üyelerinin arasında yer aldığı ve “AÇA ile ilişkileri yürütmek” görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiği anımsatıldı.

Avrupa Çevre Ajansının, Avrupa seviyesinde topluma çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldıran, alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendiren ve çevrenin durumu hakkında kamuyu düzenli olarak bilgilendiren bir Avrupa Birliği kurumu olduğu belirtildi.

Öte yandan, AÇA’nın yıllık olarak hazırlanan çalışma programlarındaki tanımlanan faaliyetlerini yerine getirmesi için, AÇA dışında oluşturulan “European Topic Centers (ETC)/ Avrupa Konu Merkezlerinden (AKM)” hizmet alımı yaptığı ifade edildi. AKM’lerin, üye ülkelerin kurum ve kuruluşlarından oluşan konsorsiyum olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 2022-2026 yılları arası için AÇA tarafından Proje Teklif Çağrısına çıkıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında da yayınlanan proje çağrısı çerçevesinde, AÇA tarafından, aşağıda belirtilen konularda, söz konusu “Avrupa Konu Merkezlerinden” hizmet alımının yapılacağı ifade edildi.

-Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler. İklim Değişikliğine Uyum ile Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO)
-İklim Değişikliğinin Azaltılması
-Veri Entegrasyonu ve Dijitalleşme
-İnsan Sağlığı ve Çevre
-Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Kullanımı
-Sürdürülebilirlik Eğilimleri, Beklentileri ve Yanıtları
Çağrılara ilişkin son teklif sunma tarihinin, 29 Nisan 2021 saat 14.00 olarak belirlendiği bildirildi. AKM’lerin önemine vurgu yapılarak, Türkiye’den de ilgili konularda çalışan Oda/Borsaların, kamu kurumlarının, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, danışmanlık şirketlerinin vb. kuruluşların çağrıya yönelik hazırlık yapmaları ve konsorsiyumlarda yer almalarına ilişkin girişimlerin başlatılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat