0

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, “Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’nden alınan yazıda, sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, Türkiye temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtildi.

AB ya da Türk firmalarınca 01.01.2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen, ekte listesi yer alan eşyaya ilişkin itirazların en geç 01.05.2021 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi bildirildi.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği’nin incelenmesi mümkün olup, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması belirtildi.

Eşya Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat