0

Almanya’nın Elektrik Üretiminde Yeşil Enerjinin Payı Yüzde 44,6

Almanya’nın elektrik üretimi içindeki yenilenebilir enerji payının 2020 yılında hem oransal, hem de miktar olarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor. Almanya’nın elektrik üretiminin yüzde 44,6’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Yapılan araştırmalar ülkedeki toplam elektrik üretiminin bir yıl önceye göre gerileyeceğine işaret ediyor. Buna göre Almanya’nın toplam elektrik üretimi bir yıl önceye göre yüzde 6,5 oranında gerileme ile 564,5 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşecek.
Bu üretim içinde yenilenebilir enerji payının 2019’a göre yüzde 4,2 oranında artış ile 251,7 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşmesi ve bu kaynakların toplam üretimdeki payının yüzde 44,6 olacağı öngörülüyor.

Rüzgar ve güneş payı yüzde 32,5 oldu

Karasal rüzgâr enerjisi kaynaklı üretimi yüzde 4,2 oranında artış ile 105,3 milyar kWhi, kıyı ötesi rüzgâr enerjisi kaynaklı üretim ise yüzde 11,2 oranında artış ile 27,5 milyar kWh olarak gerçekleşecek.

Güneş enerjisi yüzde 11,8 ile üretimin en fazla arttığı yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Bu kapsamda Almanya’nın elektrik üretiminin 50,4 milyar kWh’lik bölümü güneşten sağlanmış olacak.

Biyokütle kaynaklı üretim yüzde 1,1 azalış ile 44,1 milyar kWh, hidroelektrik santralleri tarafından üretilen elektrik ise yüzde 8,5 azalış ile 18,5 milyar kWh olacak.

Bu üretim rakamları sonrası ülkenin 2020 yılı elektrik üretiminde karasal rüzgâr enerjisinin payı yüzde 18,7, kıyı ötesi rüzgâr enerjisinin yüzde 4,9, güneş enerjisinin yüzde 8,9, biyokütlenin yüzde 7,8 ve hidroelektrik santrallerinin yüzde 3,3 olacak.

“İklim hedefleri için artış hızı yetersiz”

Yenilenebilir enerjilerin payının yükselmesine karşın, koronavirüs salgını nedeni ile düşen elektrik üretiminin artıştaki yetersizliği gizlediği değerlendiriliyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 11 Aralık 2020 tarihli zirvede Avrupalı liderlerin 2030 yılı sera gazı emisyonu seviyesinin 1990 yılının yüzde 65 altına düşme hedefinin belirlendiğine dikkat çekilerek, ülkenin 2030 yılı iklim hedeflerine yenilenebilir enerjide mevcut büyüme hızıyla ulaşamayacağı uyarısında bulunuldu.

Related Posts

Call Now Button