0

Almanya Gaz Krizine Yönelik Kış İçin Yeni Önlem Paketini Açıkladı

Alman Hükümeti, Almanya’nın gaz krizine yönelik ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için yeni bir önlem paketi düzenlemeyi hedefliyor. Bu çerçevede, Alman Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck konuya ilişkin çeşitli noktaları kamuoyuna duyuruldu. Alınması hedeflenen önlemlerin özellikle gaz depolama seviyelerini arttırma ve maliyeti düşürme yönünde olacağı açıklandı. Bu kapsamda, Bakan Habeck, Rusya’nın gaz konusundaki tehditkar tutumu sebebiyle kalıcı önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtildi. Bu nedenle gaz depolama tesislerinin depolama seviyelerinin önceki hedeflenen oranlara kıyasla yüzde beş puan arttırılması amaçlanmakta.

Bu çerçevede, gaz depolama seviyesinin 1 Eylül 2022 tarihinde yüzde 75, 1 Ekim 2022 tarihinde yüzde 85 ve 1 Kasım 2022 tarihinde yüzde 95 doluluk oranına sahip olması ön görüldü. Öte yandan Alman basınına yansıyan haberlere göre Bakan, işletmeleri de yeni düzenlenecek bir yönetmelik ile enerji tasarrufu yapmaları yönünde zorlamayı istemekte. Örneğin, koridorlar veya giriş fuayeleri gibi insanların fazla vakit geçirmediği alanların kışın ısıtılmaması gibi hususlar yönetmelikte yer alabilecek. Ekonomi Bakanı ayrıca, mümkünse gazı piyasadan kaldırmak için bir gaz tasarrufu yönetmeliğine de değindi. Bu minvalde, Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte demiryolu taşımacılığında kömür ve petrolü tercih eden bir düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi. Belirtilen hususlar ile birlikte, ülkedeki arzın güvence altına alınmasını teminen, linyit yakıtlı enerji santrallerinin tekrar devreye alınmasının da gerekli olduğu ifade edilmiş olup, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren taşkömüre ek olarak linyit rezervinin de etkinleştirileceği açıklandı. Aynı zamanda, söz konusu linyit yakıtlı santrallerin daha sonra elektrik piyasasına geri dönebileceği ve doğal gaz santrallerinin yerini alabileceği de vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button