0

Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÖTV Miktarları Belirlendi

4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştı.

4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz-Aralık 2021 dönemi için bu mallarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE artışı yapılmaması öngörülmüştü.

3 Ocak 2022 tarihinde TUİK, üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını yüzde 47,4 olarak açıkladı. Buna göre ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde 2 Ocak 2022 tarihi öncesinde ve 3 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları belirlendi.

Güncel liste için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button