0

AGMD Genel Kurula Hazırlanıyor

AGMD tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız ancak, Covid19 Pandemisinin ülkemizdeki yoğun bulaşı, vaka, hasta sayısı, Derneğimize üye Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı sayısı dikkate alınarak ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Ticaret Odası Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 5/A Ankara adresinde yapılacaktır.”

Yönetim Kurulunun 2018 – 2019 – 2020 ve 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Dönem faaliyetleri, Denetleme Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ve diğer bilgi ve belgelerin yer aldığı Faaliyet Raporunun daha önce Derneğin web sayfasından üyelerin bilgisine sunulduğu belirtildi.

Duyuruda, 2020-2021 döneminde Derneğin Yönetim, Denetleme, Danışma ve Disiplin Kurulları Üyelerini belirlemek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısına azami düzeyde katılım sağlanması istendi.

Toplantının gündem maddeleri ise şöyle:
1- Yoklama, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

2- Açılış Konuşması

3- Konuk Konuşmacılar

4- Divan Teşekkülü

5- 2018–2019-2020-2021 (2021Haziran sonu itibariyle) Faaliyet Raporunun okunması

6- a) 2018-2019-2020-2021 (2021Haziran sonu itibariyle) yılı Dernek Mali Bilanço ve Gelir–Gider Tablosunun okunması
b) 2018–2019-2020-2021 (2021 Haziran sonu itibariyle) yılı Dernek İktisadi İşletmesinin Mali Bilanço ve Gelir–Gider Tablosunun okunması

7- 2018–2019-2020-2021 (2021 Haziran sonu itibariyle) yılı Denetleme Kurulu Raporlarının okunması

8- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve İktisadi İşletmeye ait raporların, bilançoların, Yönetim Kurulunun çalışma kararlarının tetkik, tasdik ve ayrı ayrı ibrası

9- Üyeliğe giriş ücretinin ve yıllık üyelik aidat miktarının görüşülüp karara bağlanması

10- 2020-2021 yılı Dernek tahmini bütçesinin görüşülüp karara bağlanması

11- Derneğin amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

12- 2020-2021 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile Uygulama Esaslarını Belirlemek Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

13- Aday konuşmaları

14- Seçim; Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin seçimi (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.)

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat