0

Açık İhracat Beyannamelerinin İvedilikle Nihai Statüye Getirilmesi Gerekiyor

Duyuruda, Aliağa Gümrük Müdürlüğü İhracat servisinin 6 Nisan 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında kapanmamış statüdeki ihracat beyannameleri bulunan firmaların listesine yer verildi.

Duyuruda devamla, ilgili firmaların ivedilikle Telafi edici vergilerin ödenmesi ve Aliağa Gümrük Müdürlüğü İhracat Servisi ile irtibata geçerek beyannamelerin (bağlanmamış durumda bulunan ihracat beyannamelerinin) nihai statüye getirmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button