0

AB’nin Yeni KDV Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Avrupa Birliği’nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Değişikliğin amacının, sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve KDV’nin, tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

Yazıda devamla, AB içerisinde malların mesafeli satışı için uygulanan mevcut eşik değerlerin kaldırıldığı, yerine tüm AB çapında uygulanacak yeni eşik değerin 10 bin avro olarak belirlendiği, 10 bin avronun altındaki telekomünikasyon, yayın ve elektronik hizmetleri arzının ve AB içerisinde malların mesafeli satışının, vergi mükellefinin kayıtlı olduğu üye ülkelerde KDV’ye tabi olmaya devam edebileceği belirtildi.

Bununla birlikte, yeni uygulama ile; 22 avroyu geçmeyen değerdeki ithal malları için uygulanan KDV istisnasının kaldırılacağı, AB’ye ithal edilen tüm malların KDV’ye tabi olacağı, daha önce değeri 22 avro üzerinde olan ürünler için yapıldığı gibi malların AB’ye ithalatı esnasında alıcı ödemesi uygulaması yerine AB’deki alıcılarca ithal edilen mallar için tedarikçilerin ve elektronik arayüzlerin KDV’yi tahsili, beyanı ve vergi idarelerine ödemesi için yeni bir sistem kurulduğu; 150 Euro’yu geçmeyen değerdeki malların mesafeli satışı için KDV beyanı ve ödemesini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için basitleştirici önlemler getirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve bilgilendirme dokümanlarına Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en bağlantı adresinden ulaşılabileceği, AB’nin yeni KDV sistemi ile ilgili olarak ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Komisyon’a iletilebileceği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat