0

ABD’ye İthalatta Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasının Mevzuata Uygunluğu

Yazıda, 24.05.2019 tarih, 30781 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik öncesinde; Gümrük Yönetmeliğinin 38. Maddesi l. Fıkrasında yalnızca Ticaret Politikası Önemine tabi eşya için menşe şahadetnamesi ibraz edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Gümrük idarelerinde menşe ihtilaflarına ilişkin yapılan ek tahakkuk ve ceza kararına konu edilen işlemlerde Gümrük Yönetmeliğinin 38. Maddesinin l . Fıkrası dayanak gösterilerek menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi sebebiyle ceza uygulaması yapıldığı belirtildi. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2021 tarih ve 63368489 sayılı yazısına atıfla 2018/11973 sayılı karar kapsamında uygulanan ABD EMY ticaret politikası olmadığının açıkça belirtildiğinin altı çizildi.

Dernek üyelerinden gelen vaki taleplerde, menşeye ilişkin gümrük idarelerince 2018 yılından bu yana çıkarılan geçmiş senelere ilişkin ihtilaflarda dönem içinde bulunduğu meri mevzuat hükümleri gözetilmeden ceza kararları düzenlendiği ayrıca söz konusu gümrük beyannamelerinde ilgili Gümrük Müşaviri olarak herhangi bir sistem beyanı oluşmasına belgelerin silinmesine sebebiyet vermemiş olmasına rağmen kabahate iştirak edildiği gerekçesiyle yükümlü firmanın yanı sıra Gümrük Müşaviri olarak da ayrıca ceza tebligatı yapıldığı aktarıldı.

2018/11973 Sayılı Karar kapsamında AB’den A.TR eşliğinde gelen eşyalar ile ilgili olarak menşe beyanına ilişkin ceza tatbikatının 3 sene sonrasına bırakılarak yapılmasının gümrük idarelerince dönem ve meri güncel mevzuatın takip edilmeyerek zamanında doğru karar verilmeden mağduriyet yaratılmasının hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi. Mevzuat açısından açık olduğu düşünülen hususun tüm iş dünyası ve Gümrük Müşavirleri Camiasını olumsuz etkilememesi için yukarda izah edilmeye çalışılan konular çerçevesinde değerlendirme yapılması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat