0

AB’den Gelen Eşya İçin Gümrük İdaresince Menşe Şahadetnamesi İbrazı İstenebilir

Yazıda, 10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin değiştirildiği ve 01.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağının düzenlendiği anımsatıldı.

Yapılan mevzuat değişikliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen

·İlave gümrük vergisine tabi eşya ile

·Ticaret politikası önlemi olarak değerlendirilmeyen 2018/11799 sayılı ve 2018/11973 sayılı Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın

menşeini tevsik amacıyla menşe şahadetnamesi aranmadığı belirtilerek BİLGE sisteminde de bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapıldığı vurgulandı.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin mer’i 205/4-ç maddesinde bahsi geçen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 47 nci maddesinde,

“Önceki maddelerde öngörülen ticaret politikası önlemlerine tabi tutulan ürünlerin ithaliyle ilgili işlemlerin tamamlanması sırasında ithalatçı Devlet’in mercileri ithalatçıdan gümrük beyannamesinde söz konusu ürünlerin menşeini göstermesini ister.

Ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar istenebilir.”

Hükmünün amir olduğu, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için, mezkur hükümde yer verilen eşyanın menşei konusunda ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi durumu ile sınırlı olarak gümrük idaresince menşe şahadetnamesinin ibrazının istenebileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button