0

ABD Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) “ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi” hakkında bir duyuru yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, ABD tarafından “çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden beri bir korunma önlemi uygulandığı anımsatılarak, Türkiye’nin, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyeti sonrasında söz konusu önleme tabi olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak 15 Aralık 2020 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (USITC), önlem konusu ürün ithalatına yönelik olarak “Trade Act of 1974”ün 203. bölümü kapsamındaki işlemin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği ve yerel endüstrinin ithalat rekabeti için olumlu bir ayarlama yaptığına dair kanıtların mevcut olduğu yönündeki görüşlerini içeren raporunu 8 Aralık 2020 tarihinde ABD Başkanı’na ilettiği, keyfiyete yönelik olarak Başkan’ın kararının beklendiği belirtildi.

Bu çerçevede, önlemin devamı şu şekilde önerilmekte;

· İşlemin ilave 2 yıl daha veya 7 Şubat 2023’e kadar uzatılması (tarife kotası uygulamasının korunarak 4’üncü yılda 1,2 milyon adetlik tarife kotası kapsamında yüzde 15 oranında, kotayı aşan ithalat için yüzde 35 oranında; 5’inci yılda ise tarife kotası kapsamında yüzde 14 oranında, kotayı aşan ithalat için yüzde 30 oranında),

· Dördüncü yılda 110.000 birimin üzerindeki ithalatlarda yüzde 35, beşinci yılda 130.000 birimin üzerindeki ithalatlarda yüzde 30 oran ile bazı çamaşır makinası parçalarının ithalatında ayrı tarife kotası uygulamasının sürdürülmesi,

· Yıllık kotanın çeyrek dönemler bazında uygulanmaya devam etmesi.

DTÖ bildirimi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button