0

AB ve ABD Anti-Damping Soruşturmaları

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazılarda, Avrupa Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye menşeli sıcak sac ithalatına karşı açılan damping soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Karar’da 8 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay süreyle Türkiye’de yapılan ithalatta yüzde 4, 8 ile yüzde 7, 6 arasında değişen oranlarda bir geçici önlem uygulanmasına karar verilmişken bu defa 6 Temmuz 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan nihai karara göre Türkiye’den yapılan ithalatta yüzde 4, 7 ile yüzde 7, 3 oranlarında nihai anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildiği iletildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye’nin yanı sıra Rusya menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’davideo konferans yöntemi ile bir bilgilendirme toplantısının (anti-damping soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlıkça yapılacaklar, firmaların yapılmasında fayda görülen hususlar) düzenleneceği, söz konusu toplantıya katılım linkinin daha sonra katılımcılara iletileceği iletildi. Anılan toplantıya katılmak isteyen firmaların iletişim bilgilerini demir@eib.org.tr eposta adresine 12 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerektiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Türkiye menşeli “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2020 – 30 Nisan 2021 dönemine ilişkin; “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2020 – 30 Nisan 2021 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı iletilmiştir. Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacak olduğu bildirildi. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmekte.

Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunmakta. ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığa da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmaların ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmekte olduğu bildirildi.

Sıcak sac nihai kararına ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat