0

AB Uygulama Regülasyonları

Yazıda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’nın 15.11.2021 tarihli yazısına atıfla, belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna ilişkin Ticaret Müşavirliğine yazılı bir bildirimde bulunulduğu aktarıldı. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığının belirlendiği vurgulandı.

Bildirimde ayrıca, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak 2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceğinin de ifade edildiği iletildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button