0

2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri

Yazıda; Ticaret Bakanlığınca 29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de Tebliğ olarak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.

5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası hükmü uyarınca Gümrük Müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren Asgari Ücret Tarifesinin her takvim yılı bazında belirleme yetkisinin Gümrük Müşavirleri Derneklerinde olduğu iletildi.

Yazıda son olarak, dernek üyelerinin öneri ve görüşleri dikkate alınarak yapılan bölgesel toplantılar sonrasında yoğun emek ve zaman harcanarak gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması, işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ve Türkiye’nin vergisel kayıplarının önlenmesine olanak sağlayacak şekilde alınan mesleki risk, sorumluluk ve maliyetler de dikkate alınarak Gümrük Müşavirleri Derneklerince hazırlanan 2023 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerine yer verildi.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 2023 Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.

Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları 2023 için tıklayınız.

Gümrük Müşavirliği 2023 Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button