0

2022 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.2023 tarihli yazısına atıfla, 2022 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavını kazanan adayların, 20/01/2023-10/02/2023 tarihleri arasında doğrudan İGMD’ye müracaat ederek, aşağıda yer alan belgeleri 2 takım halinde ibraz etmeleri gerektiği bildirildi.

– Başvuru formu,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Mezun olduğu okula ilişkin diploma fotokopisi,

– T.C. Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,

– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi.

Diğer taraftan; bahsi geçen belgelerin İGMD tarafından tasnif edilmek ve liste oluşturulmak suretiyle 17/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi ile,
Gümrükler Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince, sınavı kazanan adayların dosyalarının değerlendirilmesine binaen oluşturulacak Komisyonda yer alacak olan Dernek yönetim kurulu üyesine ilişkin bilgilerin ivedi olarak bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button