0

2 Nolu Taşıt Takip Programı Yeniden Düzenlendi

Yazıda, 2 No.lu Taşıt Takip Programının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde; anılan programda “Süresi İçinde Çıkmayanlar” sekmesi oluşturulduğu, süre uzatımı bölümü eklendiği, taşıtların marka ve model bilgilerinin zorunlu alan olarak tanımlandığı ve Türkiye’ye giriş yönünde UNET sisteminde gittiği ülke bilgisinin varsayılan biçimde “Türkiye” olarak görünmesinin sağlandığı iletildi.

Bununla birlikte, Ro-Ro Limanı Gümrük Müdürlükleri işlemlerinde; yurt dışından Ro-Ro gemisi ile Ro-Ro limanlarına gelerek ilgili Gümrük Müdürlüğü sahasında serbest dolaşıma girecek yabancı plakalı taşıtların (şase numarasının son 7 rakamı plaka olarak sahaya alınan) taşıt işlemleri yapılırken dolu seçeneği seçilerek “belge tipi”ne TCGB, “belge no” alanına kapanmış statüde serbest dolaşıma giriş beyannamesi girilerek “Bu gümrük idaresinde serbest dolaşıma girecektir” seçeneği tıklanarak tescil işlemi yapılması durumunda açık kayıtların kapatılmasının sağlandığı aktarıldı.

“Bu gümrük idaresinde serbest dolaşıma girecektir” seçeneğinin sehven seçilmediği durumlar için menüden “serbest dolaşıma girecek” seçilerek geriye dönük işlem yapılarak kaydın kapatılmasına imkan tanındığı belirtildi.

Bu neviden işlemler için aynı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 10 adetle sınırlı olmak üzere birden fazla yabancı plakalı taşıt için kullanılabilmesinin mümkün kılındığı ifade edildi.

Bahse konu düzenlemelerin 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle devreye alındığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button