0

Gümrük Müşavirlerine Mesleki Ruhsatname Verilmesi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap “Gümrük Müşavirlerine Mesleki Ruhsatname Verilmesi ve Konu Hakkında Müşavir Şirketlerinin Yaşadığı Sorunlar” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Meslek örgütünün üyelerinin iş yerlerine, bulundukları yerin ilçe belediyeleri tarafından zaman zaman ve gittikçe yoğunlaşan bir şekilde yapılan denetimlerde, “3572 sayil İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına Dair Kanun” gereği çıkarılmış Yönetmelik uyarınca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı istenildiği anımsatıldı.

Bu uygulamaya paralel olarak şimdilerde ise, bu nedenle ceza tatbik edildiği eksiklikleri tespit edilenlerin kapatılması gibi bir uygulama yapıldığı belirtildi.

3572 Kanunun ilgili hükmü gereğince; 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Kanunun 201. Maddesi ile değişiklik yapılarak, Avukatlık Büroları ile Mali Müşavirlik Bürolarına atıfta bulunulduğu, bu hükmün uygulanmayacağının gerek 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin” başlıklı 9. Maddesi, gerekse 3568 sayılı kanunun “Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 36. Maddesi Mesleki Ruhsatnamelerinde açıklandığına işaret edildi.

Yukarıda belirtilen mesleklere benzer bir hususta eski gümrük mevzuatında 16.01.1924 yılı 168 sayılı kararname ile Gümrük Komisyoncuları talimatnamesinin yürürlüğe girdiği, o dönemde sınavda başarılı olanlara Gümrük Komisyoncusu Ruhsatnamesi verildiği anımsatıldı.

Bu hususun değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilerek 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228. Maddesi 3. Paragrafında Gümrük Müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.” Hükmü ile 229. Maddesi 1. Paragrafinda da “Gümrük Müşavirleri tebligat adreslerinde kullanılacak çalışma yerlerini, bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yazı ile bildirirler.” Hükmü ile paralellik olduğuna dikkat çekildi.

Bu itibarla konu ile ilgili güncel yaşanan mağduriyetin önlenmesi ve giderilmesi için görüşlerimizin ve konunun Makamlarınca tekraren değerlendirilmesi istendi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat