0

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber” yayınlandı.

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanarak kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, harçlar, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC), diğer idari para cezaları (İPC), ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçların yapılandırılması imkanı getirilmişti.

GİB tarafından mükelleflerin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Rehber hazırlandı.

Söz konusu Rehberde;

• Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
• Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
• Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar,
• Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına getirilen ödeme imkan ve kolaylıkları,
• Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
• Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
• Peşin ödeme avantajları,
• Taksit ile ödeme imkanı,
• Kredi kartı ile ödeme imkanı,
• Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,
• Yapılandırmadan yararlanmanın diğer şartlarının neler olduğu,
• Yapılandırma kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin tablo,
gibi genel bilgiler yer alıyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button