0

Küresel İmalat PMI 6 Ayın En Düşük Seviyesinde

Ağustos’ta Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayına göre 1,3 puan düşüşle 54,1’e geriledi ve küresel imalat sektöründe 6 ayın en sınırlı büyümesine işaret etti.

İmalat PMI hesaplanan 31 ülkeden 21’inde endeks eşik değer 50’nin üzerinde ölçüldü. Tedarik sorunları büyümeyi sınırladı ve enflasyonda artışın sürmesine yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 0,1 puan artışla 54,1’e yükseldi. İhracat ve iç talebin güçlü seyri, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle hızlanan toparlanmada rol oynadı. Girdi tedarikinde yaşanan zorlukların etkisiyle maliyetler artmaya devam etti.

Avrupa’da hafif yavaşlamaya rağmen büyüme güçlü tempoda devam ediyor
Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarının yer aldığı Euro Bölgesi’nde İmalat PMI Ağustos’ta 1,4 puan azalarak son 6 ayın en düşük değeri olan 61,4’e geriledi. Bu yavaşlamaya rağmen PMI üst üste 14 ay genişleme bölgesinde kaldı ve güçlü toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

Ağustos’ta ham madde temini ve taşımacılıkta süregelen aksamalar, üretim ve siparişleri baskılayan ana etkenler oldu. İstihdam artışı Temmuz’daki rekorun ardından ivme kaybetti. Öte yandan girdi fiyatları enflasyonunda gevşeme gözlendi.

Temmuz’da olduğu gibi Ağustos’ta da 7 Avrupa ülkesinde İmalat PMI 60 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. En yüksek endeks değeri yine Hollanda’da ölçüldü (65,8). Endeks İtalya, İspanya ve Yunanistan’da önceki aya göre artarken diğer Euro Bölgesi ülkelerinde azaldı.


Asya-Pasifik’te artan Covid-19 vakaları ve yeni kısıtlamalar bölgenin önemli bir bölümünde üretimi olumsuz etkiledi

Asya-Pasifik bölgesinin büyük bir kısmında, artan COVID-19 vakaları, getirilen yeni kısıtlamalar ve tedarik güçlükleri sonucu imalat sektörünün faaliyet koşulları Ağustos ayında bozulma gösterdi.

Ekonomik aktivitenin bir süredir ivme yitirdiği Çin’de üretim ve yeni siparişler düşüş gösterdi ve imalat sektörü son 16 ayda ilk kez daralma bölgesine geçti.

ASEAN bölgesini oluşturan 7 ülkenin tümünde, İmalat PMI endeksleri Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 50,0 eşiğinin altında kaldı.

Tayvan yine büyümede başı çekerken Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi diğer gelişmiş ekonomiler büyüme trendini sürdürdü. Ancak bu ekonomilerde de büyüme Temmuz ayına göre yavaşladı. Benzer bir tablo Hindistan’da da gözlendi.

ABD ve Kanada’da enflasyonist baskılar rekor düzeyde kaydedildi
Temmuz’a 14 yıllık veri setinin rekorunu kıran ABD İmalat PMI Ağustos’ta 61,1’e gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine inmekle beraber şimdiye kadarki en yüksek değerlerinden birini aldı. Ham madde ve kapasite eksiklikleri üretim artışını sınırlarken enflasyonist baskılar şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kanada’da ise büyüme hızlandı ve ABD’ye benzer şekilde enflasyon rekor düzeyde kaydedildi. Meksika’da ise daralma trendi 1,5 yıla ulaştı ve hem üretim hem yeni siparişlerde düşüş hızlandı.

Brezilya’da imalat sektörünün faaliyet koşulları yavaşlayarak da olsa iyileşmeyi sürdürdü. İmalat PMI endekslerinin hesaplandığı diğer Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’da da benzer bir durum söz konusuydu.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat