0

Güneş Gözlükleri Testleri

Yazıda, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-95868328-554.01.01-00061924977 sayılı yazısına atıfla, güneş gözlüklerinin ithalat aşamasında teste yönlendirildiği, bu testlerin TS EN ISO 12312-1 standardına göre icra edildiği ifade edildi. TS EN ISO standardının 5.2 Geçirgenlik ve Filtre Kategorileri maddesine göre ilgili laboratuvarca teste konu güneş gözlüğünün filtre kategorisinin testler ile belirlendiği, gözlükte veya ilişiğindeki kullanma kılavuzunda beyan edilen filtre kategorisi ile test sonucunda bulunan filtre kategorisi uyumlu ise uygun sonuç verildiği, ancak aynı standardın 5.3.1 inci maddesinde “takılı filtrelerde, sağ ve sol gözler için referans noktasında filtrelerin ışık geçirgenlik değeri arasındaki nispi fark, yüzde 15`i aşmamalıdır” hükmünün yer aldığı belirtildi.

Aynı yazıda bir firmaya ait TAREKS başvurusunun denetlendiği ve filtreler arası geçirgenlik değerinin yüzde 15`i aştığı belirtilip söz konusu standardın 5.3.1 inci maddesinin denetimlerde dikkate alınmadığından bahisle uygulamaya esas teşkil edecek görüş talep edildiği belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda, TS EN ISO 12312-1 standardının 5.3.1 inci maddesinin de ithalat denetimlerinde dikkate alınmasının faydalı olacağı bildirildi. Bu kapsamda, güneş gözlüklerinin test sonuçlarında, 10.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057290157 sayılı yazı ekinde, sunulan standart maddelerine ek olarak 5.3.1 inci maddesi gereklerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren aranması, bu tarihten önce yapılan başvuruların ise mevcut uygulama çerçevesinde değerlendirilmesi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce konu hakkında ilgili laboratuvara bilgi verilmesinin gerekli olduğu bildirildi.

Yazıda ayrıca, aynı başvuru muhteviyatı kalemlerden test edilmek istenen kalem içerisinde yer alan ancak farklı renkte filtre ve farklı renkte çerçeveli ürünlerden 17.11.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00059063295 sayılı yazıda belirtilen adette numune alınması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button