0

Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği “Arjantin / Cam Plakalar İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması” bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atıfla, Arjantin tarafından Tayland ve Türkiye menşeli “Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP’li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığından bahisle; Buenos Aires Ticaret Müşavirliğili aracılığıyla edinilen malumata göre, soruşturma otoritesi tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde ön karara ilişkin bir nota iletilmiş olup, söz konusu notada özetle; dampingli olduğu iddia edilen Türkiye ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretime zarar verdiği ve zarar ile ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu, ilgili taraflarca nihai kararın verilmesinde faydalı olacak ilave kanıt ve belgelerin 4 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat