0

Yurtdışı Yatırım Anketi Sonuçları Açıklandı

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitini amaçlayan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2022”, 10 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” ile tespit ediliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından online sistemle yapılan Anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak tespit edildi.

Bununla birlikte Türkiye’de yerleşik yatırımcılar yurtdışında 2.043 yatırımda 154.066’sı yabancı, toplam 168.088 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’den bu yatırımlara yapılan ihracat 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalat ise 4,9 milyar dolar oldu. Ankette yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklanmıştı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.

Related Posts

Call Now Button